Vilkår for bruk av rapportserveren

Rapportserveren er et elektronisk verktøy som eies av Filmweb, Film & Kino og Norske
Filmdistributørers Forening (heretter «Eierne»). Rapportserveren er en rapporteringsside for
besøk- og salgstall for kinoer, filmdistributører og filmfestivaler i Norge.

Rapportserveren er tilgjengelig på https://rapport.filmweb.no.

For å få tilgang til Rapportserveren må du registrere deg med et personlig brukernavn og
passord via e-post til din medlemsorganisasjon, enten Film & Kino eller Norske
Filmdistributørers Forening.

Registrering og samtykke: Ved å registrere deg og få tildelt ditt brukernavn og passord, samt
ved å logge deg på Rapportserveren, samtykker du til disse vilkårene for Rapportserveren og
til behandling av dine personopplysninger som beskrevet i vilkårene. Hvis du ikke samtykker
til disse vilkårene ber vi deg om ikke å registrerer deg og logge deg på Rapportserveren.

Behandling av personopplysninger: Eierne er ansvarlig for behandling og oppbevaring av
dine personopplysninger. Eierne behandler opplysningene i samsvar med norsk lov, herunder
personopplysningsloven.

Du har rett til å få informasjon om dine personopplysninger som er lagret hos Eierne, uansett
hvordan disse er registrert, og du kan når som helst be om å få rettet opplysninger som er feil.
Henvendelser om dette kan rettes til Eierne på e-post eller telefon.

Personopplysninger vil kun bli benyttet av Eierne til å administrere tilgangen til
Rapportserveren og til å opprette brukernavn og passord som utstedes til deg. Eierne vil ikke
dele, leie eller selge informasjon om deg til noen tredjeparter med mindre du har aktivt gitt
samtykke til dette.

Cookies/informasjonskapsler: Eierne benytter seg av informasjonskapsler (cookies) som
lagrer visse opplysninger i din nettleser. Mer informasjon om informasjonskapsler finnes her:
informasjon om cookies

Informasjon og konfidensialitet: All informasjon som er tilgjengelig på Rapportserveren er
konfidensiell informasjon som tilhører Eierne. Informasjonen du henter fra Rapportserveren
skal ikke deles med tredjeparter uten Eiernes uttrykkelig forhåndssamtykke. Brukernavn og
passord må ikke deles med tredjeparter. 

De-aktivering av tilgang til Rapportserveren: Du kan når som helst de-aktivere din tilgang
til Rapportserveren. Eierne har rett til å si opp medlemskapet ved mistanke om misbruk av
brukernavn og passord. Alle dine personopplysninger vil bli slettet innen 3 måneder etter
utmelding.

Endringer: Eierne forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten forvarsel. Endringer
blir publisert på Filmweb sin nettside. Eierne forbeholder seg retten til uten forvarsel å endre
eller legge ned denne tjenesten, midlertidig eller permanent, uten at Eierne kan bli holdt
ansvarlig for dette.

Ved å melde meg inn samtykker jeg til vilkårene for tilgang til og bruk av
Rapportserveren medlemskap.

Tilbake til innloggingen