1. Skriv inn epostpadressen som er registrert på din bruker
  2. Du vil få en epost med et midlertidig passord.
  3. Logg inn med det midlertidige passordet og bytt deretter passord

Har du glemt eposten så må du gjøre følgende:

  • Tilhører brukeren din en kino? Kontakt Film & Kino
  • Tilhører brukeren din en distributør? Kontakt distributørforeningen